" class="part-icon-bars">

Sistemes de cura i ODS

Polítiques públiques per a la sostenibilitat de la vida

Fase 2 de 2
Seminari 2: Propostes 20/10/2020 - 31/10/2020
Fases del procés

Canvis a "Avançar en la garantia dels drets laborals ja reconeguts a través d’actuacions vinculades a la Inspecció de Treball de Catalunya"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
23/11/2020 19:18
Versions 1 Torna a la proposta