" class="part-icon-bars">

Projecte de decret sobre l'ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Consulta pública prèvia per a la modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Fase 2 de 2
Retorn 21/11/2020 - 29/01/2021
Veure les fases

23 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
El més habitual als nostres municipis es veure com els rètols de molts comerços i empreses es...
Els efectes de la contaminació lumínica es poden detectar a centenars de quilòmetres, per tant...
Els ajuntaments, d'ofici, generalment no controlen si els punts d'il·luminació de ciutadans i/o...
 • Creat el
  19/11/2020
 • 3
 • Número de comentaris: 2
En el Decret vigent s'estableixen unes toleràncies absolutament excessives a làmpades de...
Sobretot respecte l'art 11c, anar més enllà. Començar a incoporar, en alguns casos o llocs...
Tot sovint ens veiem enlluernats per la retolació publicitària o comercial, o per les cada cop...
En intentar enviar-vos les aportacions de Cel Fosc. Associació contra la Contaminació Lumínica a...
A més del que suposa estrictament l'enllumenat públic (i privat) cal considerar molts altres...
El Decret actual estableix una distància de 100 quilòmetres entre el punt de referència històric...
- Actualitzar i incorporar al Decter els terminis fixats a la disposició transitòria1ª de la Llei...
 • Creat el
  19/11/2020
 • 2
 • Número de comentaris: 2
Permeteu-me que tornem altre cop al exemple existent a l'Illa de La Palma, Canàries.La Oficina...
Les zones E4 per definició són un element contaminant molt notable en quan a gamma cromàtica o en...
El Decret hauria de exigir que qualsevol obra de nova instal·lació o modificació d’enllumenat...
Les instal•lacions d’il•luminació de zones esportives, fora d'esdeveniments especials, han resta...
Que es millori o modifiqui la llei per tal d’aclarir de manera molt mes contundent com han de ser les lluminàries per espais exteriors i co
Amb l’aparició de la tecnologia led han comportat un retrocés molt important en la prevenció de...
 • Creat el
  15/11/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Podria ser interessant incentivar que els Ajuntaments avancin en la reducció de la contaminació...
Els ajuntaments han de poder determinar alguns casos puntuals en llocs dels seus municipis on,...
Quan les anteriors condicions 1,2/4 estiguin amb procés o hagin estat assolides, atorgà la...
Actualment es disposa de models de faroles que dirigeixen tota la seva lluminositat cap a terra i...
 • Creat el
  20/11/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 1