" class="part-icon-bars">

Projecte de decret sobre l'ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Consulta pública prèvia per a la modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Fase 2 de 2
Retorn 21/11/2020 - 29/01/2021
Veure les fases

23 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Permeteu-me que tornem altre cop al exemple existent a l'Illa de La Palma, Canàries.La Oficina...
Quan les anteriors condicions 1,2/4 estiguin amb procés o hagin estat assolides, atorgà la...
Les instal•lacions d’il•luminació de zones esportives, fora d'esdeveniments especials, han resta...
Actualment es disposa de models de faroles que dirigeixen tota la seva lluminositat cap a terra i...
A més del que suposa estrictament l'enllumenat públic (i privat) cal considerar molts altres...
 • Creat el
  20/11/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 1
El Decret hauria de exigir que qualsevol obra de nova instal·lació o modificació d’enllumenat...
En el Decret vigent s'estableixen unes toleràncies absolutament excessives a làmpades de...
El Decret actual estableix una distància de 100 quilòmetres entre el punt de referència històric...
Els efectes de la contaminació lumínica es poden detectar a centenars de quilòmetres, per tant...
Les zones E4 per definició són un element contaminant molt notable en quan a gamma cromàtica o en...
Si bé és molt necessari l'establiment de punts de referència o altres figures de certificació de...
Tot sovint ens veiem enlluernats per la retolació publicitària o comercial, o per les cada cop...
El més habitual als nostres municipis es veure com els rètols de molts comerços i empreses es...
En intentar enviar-vos les aportacions de Cel Fosc. Associació contra la Contaminació Lumínica a...
 • Creat el
  19/11/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Els ajuntaments, d'ofici, generalment no controlen si els punts d'il·luminació de ciutadans i/o...
 • Creat el
  19/11/2020
 • 3
 • Número de comentaris: 2
Sobretot respecte l'art 11c, anar més enllà. Començar a incoporar, en alguns casos o llocs...
- Actualitzar i incorporar al Decter els terminis fixats a la disposició transitòria1ª de la Llei...
 • Creat el
  19/11/2020
 • 2
 • Número de comentaris: 2
Els ajuntaments han de poder determinar alguns casos puntuals en llocs dels seus municipis on,...