" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Llengua
Fer una guia d’ús del llenguatge sense càrrega de gènere/ llenguatge no binari en llengua...
Lluitem per eliminar totes les formes de discriminació contra dones i nenes resultants de substituir la categoria sexe per "identitat de gènere"
  • Creat el
    10/02/2022
  • 27
  • Número de comentaris: 38
Es necesita una llei d'aquest tipus urgent, Catalunya ha de ser pionera en integrar a totes les...
Reconeixement de les persones no binàries
El moviment queer és conscient que el reconeixement trans des d'una visió binària deixa de banda...
Accés a serveis
Garantir l’acompanyament d’infants i adolescents trans* (binaris o no binaris);...
  • Creat el
    11/02/2022
  • 5
  • Número de comentaris: 0
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
los medios de comunicación no reproduzcan actos de transfobia
penalización...
Garantir l‘accés a l’esport a persones trans no binàries, amb l’adaptació d’espais-vestuari per...
ADMINISTRATIVOFacilitar los cambios de nombre y pronombres de las identidades no binarias dentro...
Persones Trans* Grans I d'edat avançada requereix tot un seguit d'actuacions més enllà de la...
Reconeixement de les realitats trans i no binàries
Les persones trans i no binàries tenim els mateixos drets que la resta de persones i per això...
Atención prudente y garantista de la salud
Desde AMANDA (Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas/os con Disforia Acelerada) queremos...
Charlas sobre colectivo LGBTI en las aulas desde peques para concienciar de la existencia de...
Actualmente, en determinados Registros Civiles, hay saturación u otras causas que desconozco,...