" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Fases del procés

54 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Proposo que s'estableixi una llei on es reconeguin i s'emparin cada un dels nostres drets, perquè...
ADMINISTRATIVO
Formación a administratives cis respecto a la atención y gestión de temas trans....
ADMINISTRATIVOFacilitar los cambios de nombre y pronombres de las identidades no binarias dentro...
PERSONAS MAYORESpersonas mayores trans no tengan que renunciar a su género sentido en sus viviendas.
Es necesita una llei d'aquest tipus urgent, Catalunya ha de ser pionera en integrar a totes les...
Existència dels dos sexes biològics. Protecció dels espais femenins i on hi ha nens: esport,...
Garantir la participació de persones trans no binàries en la creació, revisió i execució de...
Atención prudente y garantista de la salud
Desde AMANDA (Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas/os con Disforia Acelerada) queremos...
EnFemme adjunta un document amb les modificacions (en color vermell)que considera que el...
Desde la asociación Acathi los grupos Fénix y Pegaso adjuntamos nuestras propuestas en pdf.
Les persones no binàries, com a persones trans que surten del binarisme i que posen en dubte tota...
Reconeixement
Reconeixement legal de les identitats no binàries.
Reconeixement legal del sexe de...
EDUCATIVOIncluir, en los currículos educativos escolares, las perspectivas trans para los cursos...
Per tot el que s'exposa en aquest document exigim que desisteixin en la proposta d'aquesta llei....
Com psicòlogues expertes, volem aportar reflexions sobre l'atenció a infants i adolescents amb...
1. Que la llei no interferèixi amb els projectes educatius amb perspectiva feminista, on es...
Reconeixement de les persones no binàries
El moviment queer és conscient que el reconeixement trans des d'una visió binària deixa de banda...
Arran del fet que en altres cambres legislatives s’han presentat propostes de Llei Trans* I no...
Llengua
Fer una guia d’ús del llenguatge sense càrrega de gènere/ llenguatge no binari en llengua...
Educar en diversitat significaria caminar cap a una societat més oberta i inclusiva. Agraeixo que...