" class="part-icon-bars">

En aquest apartat trobareu:

1) Materials i documents específicament elaborats per tal que pugueu informar-vos sobre els impactes del canvi climàtic a Catalunya

2) Informes i documents de resultats del procés participatiu, així com els documents de retorn per a explicar els impactes de la participació

INFORMACIÓ SOBRE ELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA

Document base

Presentació sobre els impactes del canvi climàtic a Catalunya

Infografies- Impactes del canvi climàtic en sectors concrets

Agricultura i Ramaderia

Biodiversitat

Gestió de l'aigua

Gestió forestal

Indústria, serveis i comerç

Mobilitat

Pesca

Salut

Sector energètic

Sistema costaner litoral

Turisme

Urbanisme i habitatge

A més, si voleu aprofundir, al web de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic trobareu documentació necessària addicional per al procés de participació, les projeccions climàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, diversos informes sobre la tempesta Glòria, l'esquelet inicial de l'ESCACC30, etc. Tot és a la vostra disposició en aquest enllaç https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/adaptacio/estrategia-catalana-dadaptacio-al-canvi-climatic-2021-2030/

INFORMES I RESULTATS DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Informe de resultats executiu

Informe de resultats

Fitxa de propostes realitzada des de la Taula del Llogregat