" class="part-icon-bars">

Les sessions autogestionades són sessions de debat conduïdes i dinamitzades de forma autònoma per vosaltres, les persones de les vostres organitzacions, entitats o col·lectius que tingueu interès en contribuir a l’elaboració de l’ESCACC30.

L’objectiu és organitzar un debat estructurat de forma autònoma i recollir les vostres i propostes de forma que puguin ser avaluades i considerades per les institucions responsables (OCCC), que faran un retorn a la finalització del procés participatiu, amb rendició de comptes del per què i com han estat recollides, incorporades o rebutjades les propostes.

Per organitzar aquestes sessions autogestionades, us proposem unes pautes que us ajudin a organitzar el vostre debat i que finalitzi en un recull de les vostres propostes, així com la consulta de diferents documents i recursos informatius disponibles. Si hi esteu interessats, podeu consultar aquesta GUIA PER FER SESSIONS AUTOGESTIONADES, on us indiquem com recollir les vostres propostes i fer-nos arribar la fitxa de resultats. Podeu organitzar la vostra sessió i fer-nos arribar els vostres resultats durant tot el procés participatiu i fins a l'Abril de 2021.

Resultats de la sessió autogestionada realitzada per la Taula del Llobregat.