" class="part-icon-bars">

Decideix el futur de l’Alimentació a Catalunya

#ConsellCatalàAlimentació Definició de l'Estratègia Alimentària de Catalunya

Fase 6 de 6
Retorn i tancament 21/10/2020 - 31/12/2020
Fases del procés

Aplicar els principis de l’economia circular al consum alimentari:

07/06/2020 12:30  
Acceptades
• re-introduir al circuit econòmic aquells productes que ja no es corresponen a les necessitats inicials dels consumidors; • reutilitzar certs residus o certes parts dels mateixos, que encara es poden utilitzar en l'elaboració de nous productes; • reparar: trobar una segona vida als productes espatllats; • reciclar: aprofitar els materials que es troben en els residus; • valoritzar: aprofitar energèticament els residus que no es poden reciclar.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Proposta no incorporada per tractar d'un tema no relacionat amb l'alimentació.

17 Millorar la circularitat i facilitar l’assoliment dels principals estàndards de circularitat en els processos i etapes de tota la cadena de valor alimentària

Referència: II-PROP-2020-06-78453
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiaalimentacio/f/2818/proposals/78453/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiaalimentacio/f/2818/proposals/78453/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Explore the world of Makeup Boxes, where beauty meets organization in style! From sleek and compact designs to luxurious and spacious options, these boxes are a must-have for any makeup enthusiast. With compartments and drawers to neatly store your cosmetics, Makeup Boxes ensure that everything is at your fingertips when you need it. Plus, they add a touch of elegance to any vanity or dressing area. And while you're enhancing your beauty routine, don't forget to consider stocking up on Dysport wholesale for a flawless finish. You can conveniently buy Dysport wholesale from https://dkdermal.com/dysport/, ensuring that you always have this essential beauty product on hand. With Makeup Boxes and Dysport wholesale, achieving your desired look has never been easier!

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...