" class="part-icon-bars">

Decideix el futur de l’Alimentació a Catalunya

#ConsellCatalàAlimentació Definició de l'Estratègia Alimentària de Catalunya

Fase 6 de 6
Retorn i tancament 21/10/2020 - 31/12/2020
Fases del procés

C1_023_Conscienciació de la població sobre el valor i orígen dels aliments i sobre "One Health"

22/06/2020 15:09  
Acceptades
Educació o concienciació de la població: sobre el valor i l'orígen dels aliments i sobre el concepte "One Health" i com podem contribuir-hi

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Proposta ja contemplada en els primers documents de treball del PEAC.

50 Capacitar a la població en relació amb la importància de l'alimentació en la salut individual i col·lectiva i garantir-ne una oferta saludable i sostenible

Trobades relacionades:

Sessió de debat Eix 1: un sistema sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
15 Juny 2020
20:00 - 22:00
Sessió en línia per debatre sobre la mitigació i adaptació a l’emergència climàtica (preservant i restablint els recursos naturals), assolir un model alimentari basat en la bioeconomia circular (que garanteixi la sostenibilitat econòmica de tota la cadena alimentària), i orientar el sistema cap a un major grau d’auto-proveïment alimentari. Es debatrà sobre les línies estratègiques que s'hagin prioritzaten les respostes als qüestionaris. Es partirà del treball realitzat en els últims messos pels grups d'experts i grups tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació relacionat amb aquestes línies estratègiques. El treball deliberatiu entre les persones assistents permetrà contrastar i enriquir aquestes propostes d'iniciatives, i elaborar de noves, que es puguin incorporar a l'estratègia alimentària que està en procés de redacció.
Referència: II-PROP-2020-06-78806
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiaalimentacio/f/2818/proposals/78806/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiaalimentacio/f/2818/proposals/78806/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Enhancing awareness about the value and origin of food, as well as promoting the concept of "One Health," is crucial for fostering a healthier population and planet. Understanding where our food comes from and its impact on both human and environmental health is key to making informed choices. Additionally, supporting initiatives like "One Health" emphasizes the interconnectedness of human, animal, and environmental health, highlighting the importance of collaboration for a sustainable future. For those in the healthcare industry, DKDermal offers the opportunity to order Botox vials wholesale, ensuring access to quality products for cosmetic and medical purposes. Explore their range at https://dkdermal.com/botox/ and contribute to a healthier, more informed society.

Carregant els comentaris ...