" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 5/12/2020 - 22/2/2021
Ver las fases

Cambios en "C - Reflexions generals"

Versiones

Versión 1

Avatar: Dinamització Dinamització
18/11/2020 19:14
Versiones 1 Volver a la propuesta