" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Ver las fases

D - Repte 9: Anticipar els canvis que es produiran en el mercat de treball i definir estratègies de resposta

26/11/2020 18:55  

Concreció del repte:

  • Anticipar els canvis que es produiran en el mercat de treball: digitalització i automatització, transició energètica, sorgiment de nous nínxols d’ocupació, auge de les feines d’atenció a les persones
  • Definir estratègies de canvi i actualització en les PIMES en base a l’anàlisi de les grans empreses
  • Definir estratègies pel reciclatge i l’adaptació de les carreres professionals a les noves demandes del mercat laboral, assegurant formació adaptada
  • Definir estratègies de resposta i adaptació a les situacions d’incertesa i de potencials canvis en el mercat de treball, per exemple la substitució de llocs de treball per sistemes digitals o la desaparició d’empreses i llocs de treball arrel del Covid-19.


Iniciatives:

  1. Participació en la prospecció per part de tots els agents del Sistema d’Ocupació de Catalunya
  2. Canals de contacte estables amb les empreses
  3. Incidència, des de l’àmbit polític, per la definició d’estratègies d’anticipació a les tendències de futur
  4. Anàlisi de les tendències d’inversió en recerca i innovació de la Unió Europea
  5. Observatori integral que contempli la situació de l’atur, la situació de les persones treballadores i les necessitats de les empreses
  6. Unificació d’espais i canals per als resultats de la prospecció o l’anàlisi de tendències


Encuentros relacionados:

(D) Debat per videoconferència sobre l'Eix 4 - Apoderament de les persones treballadores i el sistema d'ocupació de Catalunya
29 octubre 2020
12:00 - 14:30
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 4, sobre l’Apoderament de les persones treballadores i el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Inserció i transicions laborals • Acompanyament continuat a les persones treballadores no demandants d'ocupació Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Quines necessitats i reptes planteja el mercat de treball en relació als treballadors i les treballadores? • Quines iniciatives es podrien dur a terme des del sistema d’ocupació per donar resposta a aquests reptes? • Quins serveis ha d’oferir el Sistema Públic d’Ocupació? Com s’han de prioritzar aquests serveis?
Enmendar Propuesta Mejora este propuesta modificando su title y body
Número de adhesiones0

Referencia: II-PROP-2020-11-79971
Versión 1 (de 1) ver otras versiones

Compartir enlace:

Por favor, pega este código en tu página:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79971/embed.js?locale=es"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79971/embed.html?locale=es" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentarios más votados

0 a favor (0%)

No se han encontrado comentarios con votos

0 en contra (0%)

No se han encontrado comentarios con votos

Deja tu comentario

Inicia sesión con tu cuenta o regístrate para añadir tu comentario.

Cargando los comentarios ...