" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula l’atenció farmacèutica als usuaris dels centres de serveis socials de caràcter residencial assistits de Catalunya amb cent o més llits

Projecte de decret pel qual s’estableixen les condicions i els requisits per a l'atenció farmacèutica a residències amb cent o més llits

Fase 2 de 2
Retorn 03/04/2024 - 03/05/2024
Fases del procés

Proposta de la Unió Catalana d'Hospitals, Associació d’Entitats Sanitàries i Socials-La Unió-

26/03/2024 14:02  

Des de la Unió Catalana d’Hospitals, Associació d’Entitats Sanitàries i Socials, -La Unió-i a partir de les reflexions traslladades per diverses entitats associades, volem traslladar les següents consideracions en aquest procés de Consulta Pública Prèvia:

  1. En la memòria no es parla de com es pensa regular els productes farmacèutics que no estan finançats actualment pel sistema de salut i que l'usuari està pagant el 100%. Es preveu que el cost d’aquests productes l’assumirà la farmàcia hospitalària? I en aquest cas, a quin preu es preveu? Cal preveure que no es produeixin situacions de discriminació en relació als centres de menys de 100 places, on seguirà havent copagament.
  2. La memòria parla de què l’opció normativa de “no fer res” no només resulta incoherent pel fet de mantenir un model d’atenció farmacèutica amb el model d’atenció integral i integrada sanitària i social en els establiments residencials assistits amb cent o més llits, sinó que alhora també és un model amb reduït enfocament interprofessional i multidimensional, amb major risc de problemes relacionats amb la seguretat dels tractaments.
  3. Finalment, i sobre l’impacte econòmic per a les entitats que gestionen els centres de serveis socials de caràcter residencial assistits de cent o més llits, no només estarà determinat pels costos derivats de la creació d’un servei de farmàcia hospitalària propi, o en el seu cas, els costos d’un dipòsit de medicaments si compleixen els requeriments per eximir-los, sinó també pels costos de la gestió de la facturació de la medicació, pels costos derivats de la individualització de la prescripció, d’acord amb uns objectius ajustats a la situació global de la persona.
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2024-03-88584
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/farmresidencies/f/4009/proposals/88584/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/farmresidencies/f/4009/proposals/88584/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Imatges relacionades

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

En resposta als comentaris promoguts i en concret al punt 1, opino i aporto que en el moment que es reguli aquest aprovisionament, la selecció dels productes faramcèutics i sanitaris s'ha de fer en el marc d'una Guia Farmacoterapèutica consensuada. En aquest sentit proposo que sigui qui sigui el proveïdor de l'aprovisionament, la norma ha d'avançar en establir una selecció harmonitzada i basada en els criteris d'eficàcia, seguretat eficiència dels productes farmacèutics i sanitaris.

Carregant els comentaris ...