" class="part-icon-bars">

Projecte de Decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació

#igualtat Consulta pública prèvia a l'elaboració del decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació i desplegament de les sancions accessòries

Fase 2 de 2
Retorn 14/04/2021 - 14/06/2021
Fases del procés

Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No Discriminació

30/03/2021 08:57  
7. Cal que aquest òrgan creat ad hoc a la Llei 19/2020, de 30 de desembre, en l’exercici d’incoació i instrucció de l’expedient sancionador, sigui un òrgan amb funcions reals i efectives, accessible quant al seu contacte i que la norma de desenvolupament reguli la composició i que efectivament incorpori a experts en la matèria. Hi ha òrgans creats per fer funcions similars en matèria de discapacitat, tant a nivell estatal com autonòmic, poc resolutius i eficaços.
Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2021-03-81842
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat/f/3064/proposals/81842/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat/f/3064/proposals/81842/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Conversa amb Fernando Fuster-Fabra Fernández

La clau a l'implementació equitativa i justa es hauria de basar en la transversalitat de l'atenció de cada cas que es revisi per sancionar. De aquesta manera, assegurarem que es tingui en compte un cas amb múltiple discriminació segons els srticles de la nova llei. Un cas pot ser una dona, negra, en risc de pobresa i lesbiana, discriminat por tots aquests condicionants seves com a persona a Catalunya.

Si a més de tot el dit, aquesta dona es migrada, regugiada o sense papers, ja tenim el màxim de possibilitats de la discriminació a una persona. Trist realitat que està tenint lloc al territori.

Carregant els comentaris ...