" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

Codificar en un únic text legal per a millorar la seguretat jurídica

15/07/2022 09:10  

Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP). Aquesta tècnica legislativa ja s’ha utilitzat en l’àmbit concret de la contractació pública, en la Llei foral 2/2018, de 13 d’abril, de contractes públics de Navarra. Disposar d’un únic text legal, permetria, a la vegada corregir, les contradiccions internes de la LCSP així com les imprecisions i redaccions d’alguns preceptes que són confusos i que afecten al principi de seguretat jurídica.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2022-07-84405
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-contractacio-publica-catalunya/f/3560/proposals/84405/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-contractacio-publica-catalunya/f/3560/proposals/84405/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

You've made so many great points here that I've read your post a few times. Much of your point of view is in line with mine. https://redactlegame.com

Carregant els comentaris ...