" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

Codificar en un únic text legal per a millorar la seguretat jurídica

15/07/2022 09:10  

Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP). Aquesta tècnica legislativa ja s’ha utilitzat en l’àmbit concret de la contractació pública, en la Llei foral 2/2018, de 13 d’abril, de contractes públics de Navarra. Disposar d’un únic text legal, permetria, a la vegada corregir, les contradiccions internes de la LCSP així com les imprecisions i redaccions d’alguns preceptes que són confusos i que afecten al principi de seguretat jurídica.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2022-07-84405
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-contractacio-publica-catalunya/f/3560/proposals/84405/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-contractacio-publica-catalunya/f/3560/proposals/84405/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

La proposta de disposar d'un únic text legal en lloc de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP) és una tècnica legislativa que s'ha utilitzat en altres àmbits, com la contractació pública a la Llei foral 2/2018 de Navarra. No obstant això, cal tenir en compte que la consolidació de dues normes en una sola pot ser un procés complex i requerir una anàlisi detallada de com els dos conjunts de regulacions s'ajusten o es contradigixen. Aquest procés pot implicar la revisió i la modificació de diversos articles i disposicions.
https://qrcodescanner.org/

Carregant els comentaris ...