" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Exposició de motius de la LCSP: “En aquest procediment s’habilita, a més, una tramitació...
Blindar l'ús del català en tot el procés de contractació pública, així cal protegir als ens del...
Establir una regulació específica per les PANAP que reguli de manera clara i diferenciada els...
 • Creat el
  29/07/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/07/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
L’article 288.a) de la LCSP garanteix aquest principi de continuïtat per a les concessions de...
La LCSP preveu tres figures: Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte,...
L'empresa GP PHARM, S.A. com a empresa farmacèutica catalana, en relació amb la consulta pública...
La lotització dels concursos públics, la proporcionalitat de la solvència amb l’objecte de...
Desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) nos ponemos en contacto...
Aportació de La Unió Catalana d’Hospitals a la consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya
 • Creat el
  22/07/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Estendre la gestió cívica de l'article 34 de la Carta Municipal de Barcelona a la resta d'ens...
A data d'avui l'art. 231 de la LCSP nomes exigeix que estigui aprovat el projecte per a la seva...
S'hauria de preveure i regular les eines d'administració digital per a la redacció de les...
S'adjunten a continuació les aportacions i consideracions de Plataforma per la Llengua...
Actualitzar l'àmbit competencial dels òrgans de contractació dels Consells Comarcals (articles 13...
Contractació pública reservada a CET d’iniciativa social. Creació d'una categoria diferenciada i...
La contractació pública pot generar desigualtats al territori de Catalunya. Més de la meitat dels...
S'adjunten a continuació les consideracions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a...