" class="part-icon-bars">

Modificació del Pla Director Urbanístic de l'activitat minera al Bages

Modificació puntual del PDU de l’activitat minera al Bages

Fase 3 de 3
Fase d'elaboració d'un informe-resum d'aportacions 13/07/2021 - 30/09/2021
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  23/12/2020 - 15/02/2021

  Fase participativa de consulta

  Fase de consulta ciutadana prèvia al document d'Avanç. Podeu participar a través del qüestionari.

 2. 2
  22/06/2021 - 31/07/2021

  Fase d'informació del document d'Avanç de propostes de la Modificació puntual del PDU i recollida de suggeriments

  Durant aquesta fase es realitzarà la informació pública del document d'Avanç de les propostes per a la modificació puntual del Pla. La informació es podrà consultar en aquest portal i a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibiltat. Es notificarà a tots els particulars i entitats que van participar en el procés de redacció del PDU vigent. El procés de participació estarà obert a tot el públic en general que podrà fer suggeriments mitjançant el qüestionari de petició genèrica disponible al web del Departament. de Territori i Sostenibilitat .


 3. 3
  13/07/2021 - 30/09/2021

  Fase d'elaboració d'un informe-resum d'aportacions

  Durant aquesta fase s'elaborarà un document on es recullin les aportacions acceptades i no acceptades, motivadament durant el procés participatiu. La informació es podrà consultar en aquest portal.

  Document de resultat de la participació.