" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

Participació al món local. Sessió presencial a Girona

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
02/08/2022 13:15   0 comentaris
27 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Nombre d'aportacions 16
Nombre d'assistents 8
Organitzacions assistents

- Ajuntament de Palafrugell
- Ajuntament de Cassà de la Selva
- Ajuntament
- Resilience Earth
- Associació de micropobles
- Diputació de Girona
- Consorci de la Garrotxa

Referència: II-MEET-2022-08-749
Versió 23 (de 23) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3547/meetings/749/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3547/meetings/749/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Com la llei pot millorar la participació al món local als municipis de la demarcació de Girona? 

Els eixos de debat previstos a tractar en la sessions són:

Eix 1: compromís institucional

Per una participació ciutadana de qualitat és imprescindible que l’organització impulsora tingui integrats determinats valors o actituds: empatia, predisposició al canvi, la confiança en les capacitats de la ciutadania així com la consciència dels recursos necessaris: temps, informació, persones, coneixements, equipaments i infraestructures.

Hi ha reptes clarament identificats en relació amb l’actitud (ús estètic, poca rellevància temes tractats, poca incidència, manca de retorn) i els recursos (com informació, humans, econòmics...).

Sobre que debatrem:

·      Sobre com des de la llei es poden establir mesures per millorar i fer efectiu el compromís institucional amb la participació.

·      Sobre com des de la llei es poden definir i garantir els recursos necessaris per a una participació ciutadana de qualitat.

·      Sobre com des de la llei es poden definir quan i de quina manera s’hauria d’articular la participació.

Eix 2: les regles del joc

Per garantir una participació de qualitat s’han de definir unes regles del joc clares que expliquin els objectius del debat, la política pública, la capacitat d’incidir i els límits del debat. També disposar d’un grup motor que vetlli per a que això sigui així durant el procés i òrgans de seguiment sobre els resultat incorporats a les polítiques públiques.

Finalment, cal també garantir una correcta comunicació i avaluació.

 Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden establir formes per ajudar a seleccionar i definir aquestes regles del joc (objectius, matèria de la política pública, grau de participació, neutralitat, límits...) en les diferents modalitats de participació (processos participatius, consultes normatives, espais estables...).
  • Sobre com des de la llei es pot garantir aspectes com una correcta difusió, seguiment i avaluació del procés i tota la política pública sotmesa a debat ciutadà, adaptant-les a les diferents modalitats de participació existents i/o possibles.


Eix 3: les modalitats participatives i metodologia

Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva).

Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.

 Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut.
  • Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.
  • Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?


La descripció concreta dels eixos de debat el podeu trobar a: eix 1, eix 2 i eix 3.

Girona
Sala Carles Rahola
Espai Santa Caterina Passatge d'Aristides Maillol, s/n, 17002 Girona

Acta de la trobada

Podeu consultar l'informe en el següent enllaç.

Propostes relacionades:

S4.15. Impulsar un observatori català de la participació
Participació al món local. Sessió presencial a Girona
S4.14. Definir uns indicadors en clau de qualitat i inclusivitat
Participació al món local. Sessió presencial a Girona
S4.12. Garantir una bona comunicació i difusió
Participació al món local. Sessió presencial a Girona
S4.10 Evitar la terminologia tècnica en la llei
Participació al món local. Sessió presencial a Girona
S4.9. Promoure recursos que siguin estructurals
Participació al món local. Sessió presencial a Girona

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...