" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

Societat civil i participació (sessió virtual)

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
22/09/2022 12:12   1 comentari
03 Novembre 2022
18:00 - 20:30
Nombre d'aportacions 16
Nombre d'assistents 3
Organitzacions assistents

- Plataforma educativa
- Observatori d’Igualtat de tracte i oportunitats
- Ajuntament de Mataró- Serveis social

Referència: II-MEET-2022-09-769
Versió 11 (de 11) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3547/meetings/769/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3547/meetings/769/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Com la llei pot facilitar la participació de la societat civil? 

La sessió vol incidir en les mesures específiques adreçades a l’impuls de la participació de la societat civil (col·lectius, teixit associatiu, societat mobilitzada, entitats) en el debat de les polítiques públiques.

Els eixos de debat previstos a tractar en la sessions són:

Eix 1: compromís institucional

Per aprofitar tot el potencial de la participació ciutadana és imprescindible que l’organització impulsora tingui integrats determinats valors o actituds que tenen a veure amb l’empatia, la predisposició al canvi, la confiança en el potencial de la ciutadania i la intel·ligència col·lectiva per abordar qüestions complexes, així com amb la consciència dels recursos que implica impulsar modalitats de participació ciutadana de qualitat. 

 

Moltes d’aquestes qüestions són complexes de resoldre ja que tenen a veure amb un canvi cultural, per tant, s’han d’abordar necessàriament a través de múltiples estratègies que inclouen formació, recerques, inversions en infraestructures, dotacions de les plantilles de personal, facilitació de recursos...  

 

Ara bé, el marc jurídic pot contribuir o entorpir avançar vers aquest model en què la participació ciutadana no es limita a una regulació exhaustiva i de caràcter procedimental, sinó a un canvi de paradigma vers el govern obert.  

 

Sobre què debatrem:

·        Sobre com des de la llei es poden establir mesures per millorar i fer efectiu el compromís institucional amb la participació.

·        Sobre com des de la llei es poden definir i garantir els recursos necessaris per a una participació ciutadana de qualitat.

·        Sobre com des de la llei es poden definir quan i de quina manera s’hauria d’articular la participació.

 Eix 4: accessibilitat i diversitat

La inclusió de diferents perfils i visions en qualsevol fase del cicle de les polítiques públiques (disseny, execució, seguiment, avaluació) és fonamental per garantir una participació ciutadana de qualitat.

Així doncs, l’objectiu de remoure els obstacles per garantir el dret de participació de totes les persones ha d’estar al centre de qualsevol política de participació ciutadana, i com no, al centre de la nova llei de participació ciutadana.

A dia d’avui, una de les mancances més flagrants dels mecanismes de participació impulsats des de les administracions és la incapacitat d’arribar a col·lectius amb menys tendència a participar com per exemple joves, gent gran o persones nascudes fora de Catalunya.

Sobre que debatrem:

·        Sobre com des de la llei es poden establir mesures per afavorir que tothom pugui participar i fer-ho en condicions d'igualtat. Això implica trobar els camins per arribar a col·lectius i ciutadania no present.

·        Sobre com establir mecanismes i garanties que facilitin l'exercici de la participació ajustant-la a les diferents formes existents i/o possibles, com per exemple l'accessibilitat.

·        Sobre les transformacions, vies i recursos necessàries per fer-ho possible.

La descripció concreta dels eixos de debat el podeu trobar a: eix 1 i eix 4.

Acta de la trobada

Podeu consultar l'informe en el següent enllaç.

Propostes relacionades:

S6.5. Introduir la participació de manera progressiva
Societat civil i participació (sessió virtual)

me interesa

Comentari esborrat el 03/10/2022 19:35

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...