" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Obliguem a que els exàmens es centrin en les funcions pròpies del lloc de treball i no de cultura jurídica o adm general

16/01/2022 13:21  

Les proves de selecció s'enfoquin a les matèries i competències del lloc de treball: Els examens no garanteixen el nomament dels perfils adequats. Per ex ens trobem amb exàmens d'auxiliars adm on se'ls pregunta el contingut de l'article 47 de la CE però no els terminis per a la interposició d'un recurs de reposició. Així mateix, ens trobem amb arquitectes que no tenen idea de la regulació del contracte d'obres o de com es tramita un projecte d'obra local ordinària.


Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-01-83190
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83190/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83190/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (20.0%)

member-avatar lidia

A favor  Totalment d'acord

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Totalment d'acord, les opos tenen que anar molt vinculades al lloc de treball. Sigui quina sigui la plaça a ocupar, caldria que la fitxa descriptiva de la RLT fos coherent i realista a la oposició. També hi hauria d'haver més seguiment prèviament i posteriorment de les opos per no fer "falses" contractacions.

A favor  

Totalment d'acord

Els processos selectius haurien de ser menys memorístics però no centrades en un lloc de treball concret. Estem parlant de llocs base, en tot cas, per fer efectiu el dret constitucional d accés a la FP en condicions d'igualtat, mèrit i capacitat. Tot i que s'actualitzin els temaris (¿quin sentit té estudiar un munt de temes de polítiques públiques?) tot el que sigui essencial per al desenvolupament pràctic d'un lloc ha de tenir accés qualsevol candidat, NO només l'interí que ocupi provisionalment la plaça. Així mateix, és just i necessari que qui l'ocupi de manera provisional se li tingui en compte però NO que aquest sigui l'únic requisit. Sobretot quan molts tenim opos de diferents cossos i no hem tingut cap regal com el que ja teniu mig endegat.

Totalment d'acord

No hi estic d'acord. El lloc de treball dins del mateix cos pot suposar funcions i tasques molts diferents depenent de la destinació que ocupes. No fa les mateixes tasques un C2 en un centre escolar que per exemple en uns serveis territorials o en uns altres. La gestió està cada vegada més automatitzada , amb tramitadors i aplicatius. El plus que ens diferència als treballadors públics dels treballadors de la privada, és que som això, públics que representem en el nostre lloc a l'Administració, que hem de garantir els drets de la ciutadania i per això els hem de conèixer ( tema jurídic) , que hem de conèixer les garanties dels procediments administratius que serveixen per fer efectius aquests drets , que hem de saber l'estructura organitzativa de l'Administració etc . Perquè el coneixement de tot això, garanteix l'interès general, el funcionament de la res pública.No som treballadors que ens limitem a unes tasques, molt variables i diferents depenent del destí,som servidors públics

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...