" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21-01-2022 - 21-02-2022
Veure les fases

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Regular i clarificar els canvis de jornada per una necessitat permanent del servei. Especialment...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Que els càrrecs de secretari i administrador de centres públics passin a ser ocupats per Personal...
Regular de forma clara, per a tothom, el següent:
Les hores extraordinàries i el preu o la...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
La nostra administració peca de personal incompetent. Una manera de guanyar respecte podria ser...
Activar el grup B que indica segons l'EBEP, que tota persona que disposi de un cicle formatiu de...
Cal un sistema àgil de selecció, sense primeres proves on pugui incidir la valoració subjectiva...
És molt important conservar la diversitat de cossos, ja que aporten coneixements específics al...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 8
Us trametem en document adjunt les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta...
Des de l'Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia reivindiquem aquest perfil...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Els processos selectius de la Generalitat de Catalunya han de ser resolts amb més rapidesa, per...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Aplicar sistemàticament la reserva de places per a persones amb discapacitat a les convocatòries...
La constant aprovació de normativa, dins del dret públic, fa que moltes vegades haguem d'estar...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Constitució de borses de treball vinculades als processos d’oposicions i q caduquen amb caràcter...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Complir normativa com l'art 55 del trebep que marca l'agilitat en els processos selectius, o els...
Implementar polítiques de discriminació positiva a l’hora d’assignar destinacions tenint en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Respectar igualtat,mèrit i capacitat prioritzant el concurs oposició,amb % equilibrat de fase...
Considerar als interins amb més de tres anys a l'Administració de Justícia i que tinguin el títol...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Revertir la nova Llei d'Estabilització ja que dificulta i castiga la mobilitat i promoció dels...