" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Carrera professional - Dret dels empleat públics a l’orientació i assessorament per avançar en la carrera professional

16/01/2022 16:53  

Cal afegir al catàleg de drets dels empleats públics, el dret a l’orientació i assessorament professional per avançar en la carrera professional, per tal q pugui visualitzar les seves opcions de promoció i els itineraris d’acompliment d'objectius, i la formació continuada q es requereixi per avançar. Per implementar-lo: cal elaborar protocol d’actuacions x quan es produeixi tant l’ingrés d’un nou empleat públic, com un canvi de destinació o la provisió d’un nou llocLlistat d'adhesions

i 1 persona més (veure més) (veure menys)
Referència: II-PROP-2022-01-83209
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83209/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83209/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (20.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Desitjaria que els serveis de recursos humans fossin accessibles, i se'ls pogués contactar pels dubtes que poden sorgir a l'hora de demanar permisos o llicències. Que els funcionaris poguessim avaluar la seva gestió com a usuaris d'aquest servei, de la mateix manera que un administrat pot avaluar amb enquestes l'atenció rebuda per part d'un servei públic. https://coreball.co

In the same manner that a manager may assess via surveys the attention paid to public service, we civil employees can assess their management as consumers of this service https://thewikiinc.com/blog/pay-to-create-a-wikipedia-page/.

Editat

I've read some good stuff here. Definitely worth this mark for reconsideration. I'm not sure why but this site https://car-games.io is pretty awesome for me.

A favor  

Your positivity and enthusiasm are truly inspiring.
https://run3online.pro

Monkey type is a free online typing practice website that offers a variety of typing tests and games to help improve your typing speed and accuracy. The website offers various typing exercises, including word, sentence, and paragraph typing tests, timed typing races, and typing games. https://monkey-type.org

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...