" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Avaluar els caps i promoure que el personal millori

17/01/2022 14:44  

Avaluar els caps de departament que dirigeixen els grups de treballadors per tal que no s'excedeixen o no compleixin amb les seves funcions. Als concursos de trasllat treure totes les places que existeixen a tots els departaments que estiguin ocupades per personal temporal. Convocar concursos de trasllats i promocions internes més sovint perquè el personal pugui prosperar. Fer que tots els departaments compleixin les normatives de personal per igual. Tornar tots els drets arrebassats.

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-01-83232
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83232/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83232/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

En sembla molt interessant la teva proposta,conec diversos casos on els superiors fan de les seves amb el personal (Horaris infrahumans, tasques i responsabilitats que no els pertoquen per categoria professional, i un munt de coses més)

Desitjaria que els serveis de recursos humans fossin accessibles, i se'ls pogués contactar pels dubtes que poden sorgir a l'hora de demanar permisos o llicències. Que els funcionaris poguessim avaluar la seva gestió com a usuaris d'aquest servei, de la mateix manera que un administrat pot avaluar amb enquestes l'atenció rebuda per part d'un servei públic.

Editat

You have my sincere gratitude for sharing this important information. https://snakeio.co Checking out your webpage is quite interesting. I find it rather astonishing how much information you have supplied on your page.

sharing is interesting, I have read https://slope-io.com this article all the time, recently I often play this game, you should try it.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...