" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Canvis a "Promoció interna sense accedir al cos immediatament superior"

Versions

Versió 1

Avatar: MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ HERREROS MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ HERREROS
18/01/2022 14:18
Versions 1 Torna a la proposta