" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Estabilització de funcionaris interins amb més de 6 anys a l'Administració

19/01/2022 12:20  

Que es faci efectiva l'estabilització de les persones que portem a l'Administració Pública més del temps previst segons la Llei 20/2021 de 28 de desembre al més aviat possible i donat que no hem tingut l'oportunitat de participar en processos selectius amb la freqüència desitjable perquè l'Administració no els ha convocat.

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-01-83301
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83301/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83301/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (9.1%)

A favor  Els funcionaris de carrera hem patit la manca d'oposicions, sense poder desenvolupar la nostra carrera professional, sense tenir cap opció de millora.

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Antonieta Garcia

Totalment en contra de l´estabilització del personal interí en cap cas. Si l´Administració no ha convocat processos selectius ningú s´ha pogut presentar, per tant, ha perjudicat a tothom interessat. No es pot estabilitzar només a uns sí i a altres no. El personal funcionari de carrera tampoc ha pogut promocionar.

La manera d'estabilitzar és convocant processos de concursos - oposició , és el que garanteix els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Tot el que no sigui això, serà un greuge comparatiu i un conculcació de drets dels ciutadans i també dels funcionaris de carrera que han aprovat les oposicions i fa anys que esperen concursos i promocions que tampoc s'han convocat.

A favor  

Els funcionaris de carrera hem patit la manca d'oposicions, sense poder desenvolupar la nostra carrera professional, sense tenir cap opció de millora.

Conversa amb Joan

La manca d'oposicions també ha perjudicat als opositors del torn lliure que estan a l'atur o a la empresa privada estudiant i esperant la serva oportunitat i també als funcionaris de carrera que porten anys esperant promocions internes. La solució passa per convocar oposicions massives d'una vegada, amb promocions internes més freqüents.

Exacte, la solució per reduir la temporalitat és el concurs-oposició, no el concurs per regalar places justificant una excepcionalitat, quan es tracta d´un mal funcionament de l´AP que no ha convocat durant anys.

Exacte els opositors que fa anys estan fent un esforç físic, mental, econòmic i familiar potser estan a l'atur o potser en precari a la privada, amb càrregues familiars, amb edat avançada etc . No tenen mensy drets que els treballadors interins que han pogut entrar a un interinatge dins l'Administració. Els processos han de ser justos per tothom i respectar la igualtat,mèrit i capacitat

Conversa amb David

Jo crec que es devia fer un concurs de mèrits, on les formacions i les valoracions del personal superior jeràrquic formin un bon paper.

Ni de broma, això comportaria xantatges dels superiors per poder abusar del treballador "o el meu informe serà negatiu" i comportaments llepaculistes de treballadors per guanyar-se l'informe positiu del Cap. I per altra banda, això seria un greuge comparatiu contra els que sí s'han presentat a les opos i les han aprovades. L'únic que pot valer són els principis de MÈRIT i CAPACITAT, res més. És a dir, OPOSICIONS.

Conversa amb Pam

Totalment en contra. Jo en tinc d'aprovades amb resolució "apta sense plaça". Porto gairebé 19 anys a l'AAPP I no m'han donat l'oportunitat de poder prosperar tenint titulació universitària i altres títols que han suposat esforç i diners. Podria estar al Cos de gestió si hi hagués hagut convocatòries. Primer els "aptes sense plaça" perqu s'estab ocupant llocs que haurien de ser per a funcionaris de carrera. Sinó, que tqmb ens indemnitzin.

Totalment d'acord. Si acaba tirant endavant l'estabilització per concurs, els aptes sense plaça han de tenir la màxima puntuació en fase de concurs, i si és concurs oposició, punts en la fase de concurs o fins i tot la convalidació de la fase d'oposició.

No demano que en regalin res. He treballat molts durant bastants anys i també hem estudiat moltes hores de formació. També he rebut formació de companys funcionaris de carrera que es manifesten a favor d'aquest enunciat proposat per mi. Puc dir molt satisfet que he donat el millor de mi a la feina perquè ara alguns de vosaltres digueu fàcilment: totalment en contra.

What routine do you follow at this challenging period of epidemics? retro bowl is a fantastic game to keep you occupied over the winter, I just discovered. Join me now.

Comentari esborrat el 28/10/2022 05:09
Comentari esborrat el 28/10/2022 05:17
Comentari esborrat el 28/10/2022 05:18
Editat

Giving new bloggers clear, useful advice is a good idea. Thank you for letting us know about this website. The article is searched for the needed details. slope io

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...