" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Totes les proves tipus test

19/01/2022 16:26  

Els processos selectius de la Generalitat de Catalunya han de ser resolts amb més rapidesa, per això les proves haurien de ser totes en tipus test, almenys en els cossos C2 auxiliars administratius i C1 administratius de la Generalitat. A l'AGE (Administració General de l'Estat) ja funciona així, tant a C2 i C1, són totes les proves en tests i es fan en un sol dia.

Fins i tot el supòsit pràctic és en test.

Llistat d'adhesions

Avatar: Blocked user Participant eliminada
i 4 persones més (veure més) (veure menys)
Referència: II-PROP-2022-01-83310
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83310/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83310/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (25.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Blocked user

També sent totes les proves tipus test serien processos més transparents. Evitaríem que la persona correctora sigui una persona física i corregeixi segons el seu criteri "subjectiu". Molt millor una màquina.

Estic completament d'acord amb aquesta opinió. Les oposicions de contractació de funcionaris de la Generalitat de Catalunya s'han de resoldre amb més rapidesa. L'ús de totes les proves en format d'opció múltiple, almenys per a les posicions https://ricepurity-test.io/ C2 i C1, ajudarà a accelerar el processament. Això s'ha aplicat amb èxit al Govern central espanyol, amb l'examen pràctic també en format d'opció múltiple. Aquesta reforma ajudarà a que el procés de contractació sigui més ràpid i eficaç.

In today's fast-paced academic environment, students constantly juggle numerous responsibilities, from attending classes and participating in extracurricular activities to preparing for exams and completing assignments. This often leads to a significant amount of stress and time management challenges. One effective solution to alleviate these pressures is to utilize a custom essay writing service. T
Efficient Time Management
One of the primary benefits of using a visit here https://goessaywriter.com/custom-essay.htmlcustom writing service is the significant amount of time it can save students. Writing a high-quality essay involves extensive research, critical thinking, and meticulous writing and editing. For students who are already pressed for time, this process can be overwhelming. By outsourcing their essay writing tasks to professionals, student

Si fos totes les proves tipus test no s'allargaria tant les convocatòries i és podrien convocar amb més freqüència

Conversa amb Sílvia

El coneixement científic ha avançat prou com per garantir proves sòlides, fiables, sistemàtiques i de ràpida correcció. Només faltaria fer servir aquestes proves més noves i no proves tipus test anteriors a l'any 2000, per dir-ho d'alguna manera.

Pots especificar com serien a la práctica amb miles de candidats aquestes proves sòlides, fiables, sistemàtiques sense ser tipus test?

Perdó, no m'he explicat bé, dono suport a que siguin proves tipus test, amb rigor científic i el més actuals possible.

Ara si, gràcies :)

Conversa amb Participant eliminada
Comentari moderat el 28/03/2022 10:44
Comentari moderat el 28/03/2022 10:44
Avatar: Blocked user Participant eliminada

Perfil fals el teu.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...