" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Valoració fase concurs en el sistema concurs-oposició

19/01/2022 22:39  

Revertir modificació Llei de la funció pública operada per la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals... que afegeix apartat 3, a l’article 49 de la refosa... aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre: "3. La valoració de la fase de concurs no pot significar més d’un quaranta per cent de la puntuació total del conjunt del procés selectiu de concurs oposició.” 

Referència: II-PROP-2022-01-83320
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83320/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83320/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

2 a favor (40.0%)

member-avatar Elisabet

A favor  És una reversió necessaria, estic d'acord.

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Més justa la regulació feta per l´article 7 del Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció depersonal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:

"La valoració d'aquests mèrits o nivell d'experiència no pot significar, en relació amb les proves selectives,més de la tercera part de la puntuació màxima assolible en el conjunt del concurs-oposició."

A favor  

És una reversió necessaria, estic d'acord.

Del tot d'acord, és una valoració desproporcionadíssima que a la pràctica atempta contra el principi d'igualtat en l'accés a la funció pública.

A favor  

A favor

If you like to drive, take control of your car in madalin stunt cars game and you can experience most of these activities in the virtual world that we provide.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...