" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Regulació del sistema de concurs com a excepcional

20/01/2022 09:40  

Regulació del sistema de concurs com a excepcional, no com a via per a l´estabilització. La reducció de la temporalitat s´ha de fer per concurs-oposició, garantint els principis d´igualtat, mèrit i capacitat, no regalant places per concurs pel simple fet d´haver ocupat un lloc de treball, sense haver superat cap procés selectiu, la majoria de vegades només per entrevista, ni tan sols valoració objectiva del CV, ja que als cossos generals de la Generalitat no existeixen borses de treball.

Referència: II-PROP-2022-01-83325
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83325/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83325/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

3 a favor (60.0%)

member-avatar Pam

A favor  A favor! Totalment

2 en contra (40.0%)

Cap comentari amb vots

A favor  

a favor!!

A favor  

A favor!
Totalment

Conversa amb ARIADNA
A favor  

Efectivament, el sistema de concurs es concebia a la llei per a casos excepcionals de gent amb mèrits excepcionals (per exemple, imaginem q es crea el cos d’astronautes de la Generalitat, doncs potser ja hi ha persones que tenen un perfil i carrera professional tan excepcional q el concurs de mèrits és ideal). Si pel contrari, per exemple, apliques un concurs de mèrits per a l’accés a cos general d’administratius de la Generalitat, sincerament això és un frau a tota la ciutadania i als empleats públics en el seu conjunt. Dit això, desconec sí per a determinats cossos específics o d’àmbits essencials (social, sanitari, educatiu) hi ha necessitats q justifiquin concursos de mèrits per l’accés de la funció pública... però igualment penso q els principis d’igualtat, mèrit i capacitat s’han de respectar, i el dret fonamental a l’accès a la funció pública en condicions d’igualtat s’ha de garantir.
Tot el q sigui contrari a això pot acabar en els tribunals. Situació gens desitjable.

Millor no t´has pogut explicar i acabarà als tribunals segur!

Totalment d'acord.

Totalment d'acord

Conversa amb G
En contra  

Si desconeixen els altres cossos, perquè proposen allò que convé al vostre per a la resta? No sería millor conèixer com funcionen tots i determinar quin és el millor funcionament?

La proposta és per a tots el cossos sense excepció (ho diu la llei actual i ho dirà la futura). Els sistemes de selecció són: l'oposició i el concurs-oposició (i inclús hi ha administracións q van més enllà i estableixen per llei q el sistema d'oposició sigui el preferent). Dit això, el q volia manifestar és la naturalesa jurídica de la figura del "concurs" i la "excepcionalitat" i com s'han d'interpretar. Ara bè, no serè jo qui ho determini, i no sé si ho farà la propera llei catalana... Però en tot cas sí q ho ha de fer una llei concreta i justificant quina és aquesta "excepcionalitat" per justificar la selecció excepcional d'una persona o grups de persones per mitjà dels sistema excepcional de concurs. Dit això tambè val per a tots, i ho diuen les lleis actuals i futures, el fet q els principis d’igualtat, mèrit i capacitat s’han de respectar, i el dret fonamental a l’accès a la funció pública en condicions d’igualtat s’ha de garantir.Tot el q sigui contrari anirà a tribunals

Conversa amb Participant eliminada
Comentari moderat el 28/03/2022 10:44
Comentari moderat el 28/03/2022 10:44
Avatar: Blocked user Participant eliminada

Perfil fals tu.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...