" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Canvis a "Estabilització de places"

Versions

Versió 1

Avatar: Maria Juan Ventura Serdà Maria Juan Ventura Serdà
20/01/2022 12:43
Versions 1 Torna a la proposta