" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Canvis a "Col·legi de Professionals de la Ciència Política i la Sociologia de Catalunya"

Versions

Versió 1

Avatar: Montse Perals Montse Perals
20/01/2022 23:16

Versió 2

Avatar: Montse Perals Montse Perals
20/01/2022 23:17
Versions 2 Torna a la proposta