" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Aptes sense plaça

21/01/2022 09:27  

Als aptes sense plaça en els processos selectius, se'ls hauria de convalidar la fase d'oposició en les següents convocatòries (sense límit de temps), i en cas que facin la fase d'oposició, valorar la nota més alta. Hauria de ser un mèrit en la fase de concurs. En concurs extraordinari (art.61.6 TREBEP), els aptes sense plaça haurien de tenir la mateixa puntuació que la valoració pel màxim temps de treball valorable en aquell cos o cossos d'administració general.

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-01-83366
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83366/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83366/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...