" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

Mateixa especialitat diferents funcions

03/01/2023 22:05  

És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de psicologia aj que la visió d'ambdós perfils es complementa i retroalimenta alhora que potencia l'acció dels OE als centres.

Seria interessant que les tasques que es duen a terme siguin en una ratio coherent, és humanament impossible que un sol OE atengui tot sol/a un centre de secundària de 5 línies d'ESO.

Llistat d'adhesions

i 2 persones més (veure més) (veure menys)
Número d'adhesions5

Referència: II-PROP-2023-01-86453
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/orientacio/f/3674/proposals/86453/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/orientacio/f/3674/proposals/86453/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

2 a favor (50.0%)

member-avatar Omar_OE

A favor  Els problemes emocionals interseccionen amb el dia a dia a l'aula i totes les tasques que es plantegen en aquesta. Cal poder atendre i acompanyar en un inici, i des d'un pla de proximitat dins el mateix centre educatiu, aquestes problemàtiques. I, certament, des d'una formació de psicologia estem més preparats que des de la pedagogia. D'igual manera que des de la pedagogia estan més capacitades per a poder oferir i assessorar els processos d'ensenyament i aprenentatge a les aules, els quals han d'incorporar aspectes més transversals com l'autoconcepte, autoestima, etc.

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

A favor  

Cert. Els i les professionals de l'orientació provenim de diferents àmbits professionals i podem tenir titulacions també diferents: pedagogia, psicologia de l'educació, clínica, especialització en orientació laboral...
Caldria establir uns coneixements i competències: a partir de saber les funcions exactes que hem d'exercir. A la normativa cal que estiguin concretades perquè a cada centre, se'ns demana molt més que simplement orientació, començant per un coneixements i suport psicològic a l'alumnat; però també que aportem solucions pedagògiques sobre com gestionar grups i com atendre tota la diversitat d'alumnat en les diferents matèries i àmbits curriculars.
Certament, un departament format per un/a pedagog/a i un/a psicòleg/oga, seria una bona solució.

Carregant els comentaris ...