" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
L'orientació a totes les etapes educatives i a tots els cursos. Infusionar-la al currículum. OE...
Adjunto algunes propostes pel que fa a l'OE, bàsicament centrades en: jornada completa per a OE;...
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
Espais de temps setmanals/quinzenals de coordinació de l'equip directiu amb els orientadors/es en...
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...
Incloure professorat de suport , dins l'aula ordinària principalment a totes les matèries...
Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes, principalment en...
La feina de l'OE implica molta gestió, a més de l'atenció individual a l'alumnat. També ha...
Des del COPEC, contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida,...
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
Cal garantir l'accés universal a l'orientació acadèmica i professional, com un dret de la...
Funcions ben definides, compartir, col.laborar i cooperar. L'avaluació psicopedagògica és comença...
Els OE hem de ser capaços no solament d'escoltar a l'alumnat i avaluar la seva situació escolar,...
L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...
En aquesta línia des de la FECC fem la proposta que adjuntem.Desi Moreno
5.- Articular l'adequada oferta està a les mans del professionals del departament d'educació. Els...
4.- Revisar la partida d'educació del pressupostos de la Generalitat. Retirada de partides com...
3.- L'orientació educativa no s'ha de començar a secundaria, ha de començar des del mateix moment...