" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
Existència d'orientador/a a Postobligatòria; reducció d'hores lectives a l'orientador/a;...
Posar l'èmfasi en la Salut Mental dels adolescents.-Introduir el Mindfulness a les...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
  • Creat el
    18/01/2023
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Aspectes que pensem que caldria millorar: la coordinació amb la postobligatòria quan fem alguna...
El Consell orientador de 4t d'ESO hauria de ser vinculant perquè tothom li donés més importància...
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
Alliberar de certes tasques als professionals de l'EAP que poden ser realitzades per part de...
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
Adjunto petit arxiu amb diferents aspectes comentats.Moltes gràcies!
-Seria necessari concretar més les funcions establertes de l'orientador/a. I que aquestes...
Paràgraf 4:Incloure les referències de la CRPD i de la UNESCO.
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
La feina de l'OE implica molta gestió, a més de l'atenció individual a l'alumnat. També ha...