" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Veure les fases

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
-Seria necessari concretar més les funcions establertes de l'orientador/a. I que aquestes...
Incloure la necessitat de que cada centre (i servei) educatiu tinguin referents de professionals...
Paràgraf 7: L’orientació no és una pràctica deslligada de la realitat socioeconòmica i a les...
Adjunto algunes propostes pel que fa a l'OE, bàsicament centrades en: jornada completa per a OE;...
4.- Revisar la partida d'educació del pressupostos de la Generalitat. Retirada de partides com...
En aquesta línia des de la FECC fem la proposta que adjuntem.Desi Moreno
Educació obligatòria alumnat NEE. Cal definir clarament amb quins criteris (a banda dels...
La figura de l'orientador s'hauria de contemplar en totes les etapes educatives i tots els...
L'avaluació psicopedagògica hauria de ser un dret garantit per a tot l'alumnat (no només els que...
 • Creat el
  11/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
2.- S'haurien d'articular les accions d'orientació des del mateix inici de l'escolaritat de...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
És molt important que hi hagi un estudi de cada centre per poder veure quina és la dotació...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
Cal reconèixer les limitacions del sistema que són moltes i posar-les per escrit. Necessitem un...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
Els estudis internacionals demostren que les activitats vivencials en l'àmbit professional no...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
5.- Articular l'adequada oferta està a les mans del professionals del departament d'educació. Els...
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...