" class="part-icon-bars">

Parlem de pressupostos (edició 2024)

#ParlemPressupostos Participació en política pressupostària de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 3
Participació ciutadana 06/05/2024 - 17/11/2024
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  01/01/2024 - 05/05/2024

  Preparació

  El Departament d'Economia i Hisenda, amb el suport de la Subdirecció General de Participació Ciutadana, dissenya i prepara tot allò necessari per fer possible el procés participatiu, en especial, el marc de referència.

 2. 2
  06/05/2024 - 17/11/2024

  Participació ciutadana

  Durant la fase de participació les persones i entitats de societat civil que vulguin poden fer aportacions i debatre sobre els quatre eixos de debat sobre els que tracta el procés participatiu.

  Hi ha diversos canals i formes de participació:

  • Sessions de debat, tant de caràcter virtual com presencial arreu de Catalunya. Algunes sessions específiques per a col·lectius determinats com estudiants universitaris.
  • Sessions de debat autoorganitzades per col·lectius i entitats que vulguin obrir espais propis on parlar sobre les qüestions sotmeses a debat i realitzar aportacions conjuntes al procés participatiu.
  • Participació en línia a través de propostes al portal que permeten el debat en línia asíncrona.
  • Participació individual a través d'un qüestionari on es consulta a la ciutadania sobre les preferències d'acció en relació a les qüestions debatudes en el procés participatiu.
 3. 3
  18/11/2024 - 28/02/2025

  Retorn

  Es facilitarà el retorn del procés participatiu, amb la vista posada al retiment de comptes sobre la rellevància i impacte de les aportacions sobre la política pública pressupostària.

  Durant el període de retorn, s'explicarà com les preferències manifestades informaran la presa de decisió en matèria de pressupostos.