" class="part-icon-bars">

Procés de participació per a preservar i donar valor al cel de nit i a la qualitat acústica del Parc Natural de l'Alt Pirineu

Sessions deliberatives per recollir propostes per a la declaració de zona de protecció de la qualitat lumínica i de zona d’especial protecció de la qualitat acústica

Fase 4 de 4
Retorn i presentació pública document final 15/03/2021 - 30/06/2021
Fases del procés

Sessió de participació per a ser declarats punt de referència i àrea d’influència de protecció lumínica

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
14/12/2020 12:23   0 comentaris
10 Desembre 2020
18:00 - 20:00
Nombre d'assistents 20
Organitzacions assistents

Ajuntament de Lladorre
Ajuntament de Rialp
Ajuntament de Soriguera
Associació de Veïns Coma-Sarrera
Celístia Pirineus
COMEI
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Departament de Territori i Sostenibilitat
mOntanyanes SL
Obaga Serveis Ambientals
Parc Natural de l’Alt Pirineu
Particular

Referència: II-MEET-2020-12-446
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/proteccioluminicaacustica/f/3037/meetings/446/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/proteccioluminicaacustica/f/3037/meetings/446/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Dijous 10 de desembre de 17 a 19 hores.

Sessió online, utilitzant una plataforma de videoconferència i una panell digital de treball col·laboratiu per recollir aportacions.

Un cop feta la inscripció a l’enllaç: https://ja.cat/celpirineu (Enllaç extern)

 s’enviarà l’enllaç per accedir a la plataforma de videoconferència.

Programa de la sessió

17h a 17.10h – Presentació de la sessió. Marc Garriga. Director del Parc Natural de l’Alt Pirineu

17.10h a 17.20h – Què implica l’obtenció d’aquests distintiu? Manuel Lopez. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

17.20h a 17.30h – El cas del MontsantAlexandre Espanyol. Parc Natural de la Serra del Montsant.

17.30 a 19h – Desenvolupament de la dinàmica del procés participatiu.


Virtual
Virtual

Acta de la trobada

A qui s’ha adreçat el procés de participació

Han estat convidats a participar totes les persones i entitats vinculades al Parc Natural de l’Alt Pirineu: Ajuntaments, EMDs i entitats públiques; escoles i centres educatius; empreses del sector turístic; empreses o entitats que realitzen activitats de divulgació a la natura; i tots els ciutadans, empreses i entitats  sensibilitzades amb la preservació del llegat natural.  

La sessió de participació per a ser declarats punt de referència i àrea d’influència de protecció lumínica

La sessió s’ha realitzat el dijous 10 de desembre de 17.30 a 19.30 hores.

En total hi han participat 20 persones.

El programa de la sessió ha estat:

17.30h a 17.40h – Presentació de la sessió. Marc Garriga. Director del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

17.40h a 17.50h – Què implica l’obtenció d’aquests distintiu? Manuel Garcia Gil. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

17.50h a 18.00h – El cas del Montsant. Alexandre Espanyol. Parc Natural de la Serra del Montsant.

18.00 a 19.30h – Desenvolupament de la dinàmica del procés participatiu.


Les propostes realitzades

Les propostes d’acció realitzades a la sessió s’han dividit en 4 apartats:

-       Accions de conservació

-       Accions de sensibilització

-       Accions amb impacte directe sobre el desenvolupament local

-       Accions de cooperació


ACCIONS DE CONSERVACIÓ

Objectius: Vetllar per la conservació i manteniment de la bona qualitat lumínica i promoure la seva millora en tots els punts on aquesta pugui optimitzar-se.  

Accions vinculades a la millora del CONEIXEMENT:

-       Monitorització continuada de la qualitat lumínica en punts fixes.

-       Valorar la quantitat de llum necessària/òptima en zones urbanes o zones amb elevada il·luminació dins l’àrea del PNAP.

Accions de MILLORA ENLLUMENAT:

-       Promoure la implantació de sistemes amb sensors de moviment per apagar llums quan no calgui.

-       Promoure el canvi d’enllumenat en punts concrets que poden tenir impacte, com a les instal·lacions de les centrals hidroelèctriques.

-       Valorar i promoure mesures, si es considera adient, de l’impacte de zones properes al PNAP que poden tenir alt impacte lumínic (per exemple, Andorra).

Accions vinculades a la REGULACIÓ:

-       Valorar la regulació de la instal·lació dels diferents espectres: llums blanques i grogues.

Incentius i AJUTS:

-       Proposta per augmentar el percentatge d’ajut que s’atorga per millora lumínica en zones de muntanya. S’aclareix que els ajuts que concedeix el Departament de Territori i Sostenibilitat són compatibles amb altres, com els concedits per la Diputació de Lleida i l’ICAEN.


ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ

Objectius: Promoure accions per a millorar el coneixement i la valorització de la qualitat lumínica a la zona del PNAP.

Realització d’ACTIVATS de divulgació i sensibilització per a diferents públics:

-       Rellevància de que la població local conegui, valori i s’impliqui en tot el procés de conservació de la qualitat lumínica.

-       Realització de xerrades divulgatives per a veïns/nes per a conèixer el projecte.

-       Programació d’activitats astronòmiques i de coneixement també adreçats prioritàriament a la població local.

-       Realització d’activitats de coneixement i sensibilització adreçades a les escoles.

-       Realització d’una campanya de sensibilització adreçada a empreses privades i població local per incentivar els canvis d’il·luminació.

-       Campanyes i accions informatives i de suport tècnic adreçades als ajuntaments per a implantar millores en l’enllumenat.

 Desenvolupament de MATERIAL DE DIVULGACIÓ:

-       Realització de fotografies de qualitat del cel de nit per a promocionar el valor del cel fosc.

-       Materials de difusió específics per involucrar a les empreses locals, per exemple de restauració, adreçats a públic local i visitants.

-       Realització d’un planiestel vinculat al saber popular per a escoles.

 Possibles ÀMBITS DE TREBALL per incidir al fer divulgació i sensibilització:

-       Realització d’accions de sensibilització vinculades a la cultura popular del territori i a les tradicions lligades al cel i als astres (de pastors, pagesos, horta, forestal, etc.)

-       Donar a conèixer l’impacte de la llum sobre els ecosistemes (animals nocturns, plagues, cultius, etc.)

-       Donar a conèixer l’impacte de la llum sobre l’estalvi energètic i el canvi climàtic.

 

ACCIONS AMB IMPACTE DIRECTE SOBRE EL DESENVOLUPAMENT LOCAL

Objectius: Impulsar accions que puguin incidir directament sobre l’activitat econòmica del territori (turisme, ecoturisme, activitats de lleure, culturals, etc.)

 Integració de llegat del cel nocturn en l’ESTRATÈGIA TURÍSTICA:

-       Impulsar accions i inversions per a preparar el territori del PNAP com a destinació turística vinculada a la qualitat lumínica.

-       Promoure que els establiments turístics sol·licitin la qualificació de destinació Starlight. 

-       Difondre la singularitat del cel nocturn com a potencial turístic.

 Creació d’EQUIPAMENTS i SENYALITZACIÓ per a l’observació:

-       Impulsar la creació d’equipaments i miradors per a l’observació del cel fosc.

-       Instal·lació de senyalització en indrets amb bones característiques per a l’observació del cel fosc.

-       Senyalització i edició de material per a donar a conèixer punts d’interès per a la fotografia del cel fosc.


ACCIONS DE COOPERACIÓ

Objectius: Treballar en cooperació i desenvolupar accions conjuntes amb zones properes que han obtingut la declaració per dotar de més força el conjunt. 

Accions

-       Coordinació específica amb el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que els tempos sigui diferents. Sobretot perquè la majoria d’empreses que ofereixen activitats d’observació astronòmica o divulgació dels cels nocturns operen als dos Parcs.

-       Impulsar la protecció del cel nocturn a nivell transfronterer i a través del Parc Pirinenc del les Tres Nacions.  

-       Programar i promoure accions conjuntes a totes les zones protegides del Pirineu català: PNAP, PNAESM i Observatori del Montsec amb l’objectiu de convertir-nos, per extensió, en un referent a nivell europeu.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...