" class="part-icon-bars">

Procés de participació per a preservar i donar valor al cel de nit i a la qualitat acústica del Parc Natural de l'Alt Pirineu

Sessions deliberatives per recollir propostes per a la declaració de zona de protecció de la qualitat lumínica i de zona d’especial protecció de la qualitat acústica

Fase 4 de 4
Retorn i presentació pública document final 15/03/2021 - 30/06/2021
Fases del procés

Sessió de participació per a ser declarats zona d’especial protecció de la qualitat acústica.

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
14/12/2020 12:24   0 comentaris
17 Desembre 2020
19:00 - 21:00
Nombre d'assistents 16
Organitzacions assistents

Ajuntament d’Alins
Ajuntament de Farrera
Ajuntament de Lladorre
Associació Salvem Salau
Comissió Científica PNAP
Dep. Territori i Sostenibilitat Gencat
EMD Isil i Alòs
EMD Tornafort
mOntanyanes
Parc Natural de l’Alt Pirineu
Particular

Referència: II-MEET-2020-12-447
Versió 3 (de 3) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/proteccioluminicaacustica/f/3037/meetings/447/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/proteccioluminicaacustica/f/3037/meetings/447/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Sessió online, utilitzant una plataforma de videoconferència i una panell digital de treball col·laboratiu per recollir aportacions.

Programa de la sessió

18h a 17.10h – Presentació de la sessió. Marc Garriga. Director del Parc Natural de l’Alt Pirineu

18.10h a 19.20h – Què implica l’obtenció d’aquests distintiu? Carles Lopez. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

19.20h a 19.30h – El cas del municipi de Sant Quirze SafajaAnna Guixà, alcaldessa de Sant Quirze Safaja

19.30 a 19.45h – Desenvolupament de la dinàmica del procés participatiu.

virtual
Virtual

Acta de la trobada

A qui s’ha adreçat el procés de participació

Han estat convidats a participar totes les persones i entitats vinculades al Parc Natural de l’Alt Pirineu: Ajuntaments, EMDs i entitats públiques; escoles i centres educatius; empreses del sector turístic; empreses o entitats que realitzen activitats de divulgació a la natura; i tots els ciutadans, empreses i entitats  sensibilitzades amb la preservació del llegat natural.  

La sessió de participació per a ser declarats zona d’especial protecció de la qualitat acústica.

La sessió s’ha realitzat el dijous 17 de desembre de 18.00 a 20.00 hores.

En total han participat un total de 16 assistents.

El programa de la sessió ha estat:

18h a 18.10h – Presentació de la sessió. Marc Garriga. Director del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

18.10h a 18.20h – Què implica l’obtenció d’aquests distintiu? Carles Lopez. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

18.20h a 18.30h – El cas del municipi de Sant Quirze Safaja. Anna Guixà, alcaldessa de Sant Quirze Safaja.

18.30 a 20h – Desenvolupament de la dinàmica del procés participatiu.

Les propostes d'acció

Les propostes d’acció realitzades a la sessió s’han dividit en 5 apartats:

-       Accions informatives i de participació prèvia al Pla

-       Accions de sensibilització

-       Accions promocionals

-       Accions de conservació

-       Altres accions

ACCIONS INFORMATIVES I DE PARTICIPACIÓ PRÈVIA AL PLA

Objectius: Donar a conèixer les característiques i implicacions de ser declarat Zona d’Especial Protecció de la Qualitat Acústica i fomentar la participació de la ciutadania per a avançar amb garanties i consens cap a aquesta declaració en els diferents municipis del PNAP .

-       Realització de reunions informatives i participatives al veïnat i a col·lectius específics dels diferents municipis potencialment interessats en obtenir la declaració.

Analitzar i aportar la informació sobre els possibles punts forts i febles d’obtenir la declaració.

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ

Objectius: Promoure accions per a millorar el coneixement i la valorització de la qualitat acústica a la zona del PNAP.

Realització de campanyes de SENSIBILITZACIÓ a diferents agents i col·lectius:

-       Realització d’accions de sensibilització específicament dirigides a la població local. En aquest cas es proposa que es tingui en compte la relació de la qualitat del so i la salut.

-       Realització d’accions de sensibilització dirigides als visitants i col·lectius específics (ex. Boletaires).

-       Realització d’accions de sensibilització específicament dirigides a conductors de vehicles que emeten més soroll: motos, motos de muntanya, quads, boggies.

Accions DIVULGATIVES:

-       Desenvolupament de materials específics per a donar a conèixer la qualitat acústica i els sons de la natura (ex. Aplicació -app- per identificar els sons que s’estan escoltant en un indret determinat dins la zona de protecció).  

-       Realització d’activitats d’educació ambiental per identificar i conèixer sons de la natural o vinculats a les activitats tradicionals.

-       Desenvolupament de material o equipament per a donar a conèixer els sons característics de cada indret.  

-       Donar a conèixer els sons característics de cada indret de manera que els visitants o la gent no habituada no identifiqui com a sonoritat negativa el cant dels galls, el so de les campanes de les esglésies, etc.

 Accions de VALORITZACIÓ del silenci o del so de la natura:

-       Posar en valor determinats indrets (ermites, indrets emblemàtics en un bosc; una font...) i rutes de senderisme que es poden associar al silenci o als sons naturals.

-       Donar valor a la identitat sonora del PNAP: sons vinculats a la natura, sons vinculats a les activitats tradicionals: oficis, pagesia, ramaderia...; sons extingits i que ens agradaria recuperar...

-       Realització d’un inventari o banc de sons pels municipis que tinguin la declaració a partir d’un procés participatiu o vinculat a un esdeveniment o jornada.

-       Incloure en el relat de territori la importància del so i de la qualitat acústica dels municipis que obtinguin la declaració.

ACCIONS PROMOCIONALS

Objectius: Promoure i donar a conèixer la qualitat acústica com a estratègia de diferenciació territorial.

Creació d’un ESLÒGAN vinculat a la qualitat acústica:

-       Procés creatiu per a la definició d’un eslògan a utilitzar als pobles que obtinguin la declaració. Es proposen: “El silenci natural”; “El silenci de la natura”; “Un lloc per escoltar-te a tu mateix”; “El silencia et deixarà fer la lectura de la natura”

Vinculació amb L’ESTRATÈGIA TURÍSTICA:

-       Vincular la qualitat acústica a l’estratègia turística i promoure i donar a conèixer la declaració per tal d’atreure a un visitant sensible amb aquest tipus de valors.

Promoció d’un MODEL TERRITORIAL responsable i sostenible d’acord a la protecció de la qualitat acústica

-       Accions de promoció d’un model territorial que contempli com a valors la protecció de la qualitat acústica i lumínica. Aquest model ha definir els usos que volem donar-li al territori i contemplar zonificacions. Zones de major protecció i zones on aquesta protecció no es tiri endavant.

Implantació de SENYALITZACIÓ que informi sobre les zones protegides.

-       Desenvolupament i col·locació de senyalització per donar a conèixer les zones protegides. Es puntualitza que la senyalització hauria de ser poc invasiva en l’espai i si és possible, buscar fórmules imaginatives i alternatives a la senyalització convencional, per generar el menor impacte possible. 

ACCIONS DE CONSERVACIÓ

Objectius: Vetllar per la conservació i manteniment de la bona qualitat acústica  i promoure la seva millora en tots els punts on aquesta pugui optimitzar-se.

Accions per a REGULAR activitats que perjudiquen la qualitat acústica:

-       Reforçar o valorar noves fórmules per limitar el mal ús de les pistes forestals a vehicles de motor sorollosos, tipus motos, quads o boggies. Específicament en moments concrets de l’any i incidint en la velocitat.

Accions per INCENTIVAR l’ús de vehicles i maquinària que ofereix una millor qualitat acústica.

-       Incentivar l’ús de vehicles elèctrics i donar a conèixer els punts de recàrrega propers al PNAP.

-       Donar facilitat de trànsit a bicicletes elèctriques.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...