" class="part-icon-bars">

Viabilitat econòmica dels espais forestals

21/08/2020 10:51  
Cal considerar i valorar la implicació dels terrenys forestals en el desenvolupament sostenible: producció de biomassa per a reduir el consum de combustibles fòssils, embornals de CO2, serveis ecosistèmics, bioplàstics, bioeconomia, etcètera. Per a que els propietaris de monts s’involucrin en la gestió sostenible, s’han d’establir mesures de foment, com ara els incentius per les “externalitats” ambientals, o preveure ajuts per l’aforestació de terrenys agraris.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2020-08-79168
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2902/proposals/79168/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2902/proposals/79168/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Estic d'acord amb Jordi, tenint que entendre el bosc com un ecosistema complex on conviuen vegetals i animals (inclòs els homes), la conservació i la regeneració dels boscos autòctons es una forma de aconseguir-hi que compleixin amb la seva missió, si més no la cura dels mateixos no es pot deixar-hi en mans privades (propietaris) hi ha de ser la iniciativa pública la que planifiqui i protegeixi aquest mitja fonamental per la vida.

Carregant els comentaris ...