" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

Consideracions per l'App

27/12/2019 16:21  
1. compensació per la instal·lació de l'App. Sent com som un Cos Voluntari, no s´ens pot exigir un volum d'hores de disponibilitat equivalent al 50% de les hores que fa un bomber funcionari, sense cap tipus de compensació 2. que les hores en servei quan no hem posat la disponibilitat en l'app computin com triple 3. que un bomber que faci un minim d'una tercera part de tots els serveis totals anuals del parc no se li tingui en consideració les hores de disponibilitat anuals.

Referència: II-PROP-2019-12-77596
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/reglamentbombersvoluntaris/f/2773/proposals/77596/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/reglamentbombersvoluntaris/f/2773/proposals/77596/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

4 a favor (36.4%)

member-avatar Dami

A favor  Les hores de disponibilitat impedeixen al bomber voluntari fer vida normal pero lo que haurien de tenir una compensació.

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

L'app mòbil significa un grau d'implicació altíssim dels bombers voluntaris, ja que les 24 hores dels 365 dies (aquest any 366 dies) informen a temps real de la seva disponibilitat. A més, el seu estat és vinculant i els obliga a fer sortida si tenen els estats d'activació immediata o d'activació diferida (que són els dos estats de disponibilitat quan no s'està de presència al parc). A la pràctica, mai es deixa de pensar en els Bombers i la vida s'organitza entorn a la feina de bomber.

Carregant els comentaris ...