" class="part-icon-bars">

Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Fase 2 de 2
Retorn 09/11/2023 - 31/12/2024
Fases del procés

Canvis a "4) Quins trets o característiques bàsiques s’ha de dotar al marc regulador dels ADR per tal que aporti seguretat jurídica..."

Versions

Versió 1

Avatar: Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
19/09/2023 12:49
Versions 1 Torna a la proposta