" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre el projecte d'ordre de desplegament del Decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre referent a l’organització i el funcionament de les mesures i suports universals, addicionals i intensius establerts en el Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2023 - 21/03/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta pública té per finalitat conèixer les valoracions i les propostes de la ciutadania i, en especial, de la comunitat educativa, quant al desplegament reglamentari de l’organització i el funcionament de les mesures i els suports universals, addicionals i intensius aplicables als i les alumnes, d’acord amb les capacitats, habilitats i necessitats específiques de suport educatiu individuals.


Objectius de la consulta

L’objectiu principal d'aquesta consulta és recollir aportacions sobre les accions i actuacions organitzades pels centres destinades a facilitar l'accés a l'aprenentatge i a la participació, a fi de permetre el progrés de tot l'alumnat, prevenir les dificultats de l'aprenentatge i assegurar un millor ajustament entre les capacitats de l'alumnat i el context educatiu. I també rebre aportacions referents als recursos personals, metodològics i materials —inclosos els tecnològics— i els ajuts contextuals i comunitaris que els centres utilitzen per aconseguir que les mesures planificades siguin efectives i funcionals, i contribueixin a assolir l'èxit educatiu de tot l’alumnat. 


Preguntes per orientar les aportacions

  • Quins aspectes ha de tenir en compte el centre o l’aula en l’organització i la implementació de les mesures i els suports?
  • Quin és el paper que ha de tenir cadascun dels agents de la comunitat educativa (docents, famílies, xarxes, alumnat, agents de l’àmbit educatiu...) en la implementació de les mesures i els suports i de quina manera l’ha d’exercir?
Qui hi participa La consulta és oberta a tothom, si bé hi ha un especial interès a recollir les aportacions de la comunitat educativa, i, específicament, de les famílies, les entitats i associacions que formen part de la Taula de Participació per a un Sistema Educatiu Inclusiu, i de les persones expertes en l’àmbit de l’educació inclusiva (universitats, sector de la recerca...).
Departament Departament d'Educació
Unitat promotora Direcció General d’Educació Inclusiva
Disposa de retorn
Data d'inici 20 de Desembre de 2022
Data de finalització 21 de Març de 2023
Referència: II-PART-2022-12-550

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/sistema-inclusiu/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/sistema-inclusiu/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>