" class="part-icon-bars">

Taula de participació social (TPS) del Departament de Justícia. Construïm les taules de medi obert.

Procés participatiu Girona , Tarragona i Lleida

Fase 5 de 6
Anàlisi de la proposta i disseny de taules territorials 23/04/2021 - 15/12/2021
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Facilitar l'accés de les entitats als centres penitenciaris.Programes preventius a treballar amb...
Implicació d'altres agents com pot ser l'administració local, comarcal. Necessitem el seu...
Coneixement intern a través d'un mapa de recursos i d'eines, establint un circuït per conèixer...
Potenciar la creació d'una bossa de voluntariat. Voluntaris amb formació en execució penal...
Polítiques transversals i multidepartamentals - això requereix de relació amb altres departaments...
Conèixer altres òrgans existents de participació al territori per saber com encaixar-hi aquesta...
Caldrà primer prioritzar les temàtiques que es voldran tractar - Per prioritzar, primer analitzar...
Fer un Mapa d'Actors Identificant els Actors corresponents de cada territori i per a cada un...
Conscienciació per reduir les reticències davant dels penats.Fer èmfasi en els missatges de...
Assumir tots aquests continguts és molt ambiciós i comportarà molta feina. Per aquest motiu,...
Incloure'ls com a col·laboradors de les TPS territorials.
Informació als centres formatius per a...
Cercles de paraula (espai d'interconnexió entre víctimes i victimaris). Tipus de taula rodona on...
Campanyes de conscienciació contra l'estigmatització. Idea clau que se’n deriva: si evitem...
Treballar l'autoestigmatització.Sensibilització social entorn prevenció i apoderament del...
Enquesta als usuaris dels serveis.Comparar les necessitats amb els serveis per saber quina és la...