" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Fase 1. Sessió informativa àmbit Girona

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
21/08/2019 17:56   0 comentaris
19 Setembre 2019
20:00 - 21:45
Referència: II-MEET-2019-08-160
Versió 11 (de 11) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2661/meetings/160/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2661/meetings/160/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Processos de participació del tercer cicle de la planificació hidrològica.

Podeu veure aquí la presentació de la sessió informativa de Girona.


Delegació del Govern a Girona
Plaça Pompeu Fabra 1. Girona

Ordre del dia

Intervencions  [ 20:00 - 21:00]


  • Benvinguda a càrrec del delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, Pere Vila i Fulcarà.
  • Lluís Ridao i Martín, director de l'Agència Catalana de l'Aigua . Presentació de la sessió i del procés per a l'elaboració i consulta pública del Tercer Cicle de la planificació hidrològica (2022-2027)
  • Presentació dels processos de participació (metodologia, organització i límits del debat, calendaris i àmbits de participació) del tercer cicle de la planificació hidrològica, a càrrec de Montse Alomà i Masana, cap del Departament de Comunicació i Participació de l'ACA.


Torn de preguntes sobre el procés (INDIC, dinamització processos)  [ 21:00 - 21:15]

Inscripció als grups sectorials de debat per a la fase 2 (INDIC, dinamització processos)  [ 21:15 - 21:45]

Imatges relacionades