" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Administracions"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
19/09/2019 14:04

Versió 3

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
19/09/2019 14:25

Versió 4

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
19/09/2019 14:26

Versió 5

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
23/10/2019 10:49

Versió 7

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
12/12/2019 18:14

Versió 8

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
15/12/2019 20:57

Versió 9

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
15/12/2019 21:44

Versió 10

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
19/12/2019 17:12

Versió 11

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
18/03/2020 20:09
Versions 11 Tornar a la trobada