" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Administracions"

Número de versió 10 de 11 Mostra totes les versions Tornar a la trobada
Autoria de la versió
Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
Versió creada el 19/12/2019 17:12