" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Agroramader i Forestal"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
07/10/2019 09:48

Versió 3

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
10/01/2020 18:34

Versió 4

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
14/01/2020 11:03

Versió 5

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
18/03/2020 19:49
Versions 5 Tornar a la trobada