" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Agroramader i Forestal

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
07/10/2019 09:48   0 comentaris
12 Desembre 2019
19:00 - 22:00
Nombre d'aportacions 66
Nombre d'assistents 4
Organitzacions assistents

Ajuntament de Tordera, La Taula del Delta i de la Baixa de la Tordera
Comunitat de Regants Santa Maria de Palautordera
Consorci de Besos - Tordera
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Referència: II-MEET-2019-10-210
Versió 5 (de 5) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2661/meetings/210/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2661/meetings/210/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Sessió de diagnosi amb el sector Agroramader i Forestal en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)

Museu de Ciències Naturals de Granollers
Carrer Palaudàries 102 "Jardins d'Antoni Jonch i Cuspinera" 08402 GRANOLLERS

Propostes relacionades:

461_Plans de regeneració d’aigua
Suport dinamització @suport_dinamitzaci_3
405_Bonificar les bones pràctiques
Suport dinamització @suport_dinamitzaci_3
419_Línies de recerca
Suport dinamització @suport_dinamitzaci_3
427_Evitar demagògia
Suport dinamització @suport_dinamitzaci_3
462_Emmagatzemar l’aigua
Suport dinamització @suport_dinamitzaci_3
441_Incentius sistemes optimització
Suport dinamització @suport_dinamitzaci_3
455_Sensibilitzar a la ciutadania
Suport dinamització @suport_dinamitzaci_3
430_Seguiment indústria
Suport dinamització @suport_dinamitzaci_3
451_Recuperació de costos i sector turístic
Suport dinamització @suport_dinamitzaci_3
456_Pla de comunicació
Suport dinamització @suport_dinamitzaci_3
421_La recerca al servei de les necessitats
Suport dinamització @suport_dinamitzaci_3
467_Escenari actual de treball
Suport dinamització @suport_dinamitzaci_3
460_Model de país
Suport dinamització @suport_dinamitzaci_3
465_Conscienciar a tothom
Suport dinamització @suport_dinamitzaci_3