" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Fase 2. Sessió PLENÀRIA de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA)"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  Sessió plenària de diagnosi per conèixer totes les aportacions recollides en les diferents sessions de diagnosi amb administracions, empreses, sector agroramader, forestal i ambiental.

  Teniu disponible l'informe amb els resultats de les sessions a Manresa

 • +

  Sessió plenària de diagnosi per conèixer totes les aportacions recollides en les diferents sessions de diagnosi amb administracions, empreses, sector agroramader, forestal i ambiental.

  Teniu disponible l'informe amb els resultats de les sessions a Manresa


 • -<p>Sessió plenària de diagnosi per conèixer totes les aportacions recollides en les diferents sessions de diagnosi amb administracions, empreses, sector agroramader, forestal i ambiental.</p><p>Teniu disponible l'informe amb els resultats de les sessions a <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1594/Informe._Tots_els_sectors._Sessions_de_diagnosi._Barcelona_2._Manresa.pdf" target="_blank">Manresa</a></p>
 • +<p>Sessió plenària de diagnosi per conèixer totes les aportacions recollides en les diferents sessions de diagnosi amb administracions, empreses, sector agroramader, forestal i ambiental.</p><p>Teniu disponible l'informe amb els resultats de les sessions a <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1594/Informe._Tots_els_sectors._Sessions_de_diagnosi._Barcelona_2._Manresa.pdf" target="_blank">Manresa</a></p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/HzjIyL_VYog?showinfo=0"></iframe><p><br></p>
Esborrats
 • -

  Sessió plenària de diagnosi per conèixer totes les aportacions recollides en les diferents sessions de diagnosi amb administracions, empreses, sector agroramader, forestal i ambiental.

  Teniu disponible l'informe amb els resultats de les sessions a Manresa

Addicions
 • +

  Sessió plenària de diagnosi per conèixer totes les aportacions recollides en les diferents sessions de diagnosi amb administracions, empreses, sector agroramader, forestal i ambiental.

  Teniu disponible l'informe amb els resultats de les sessions a Manresa


Esborrats
 • -<p>Sessió plenària de diagnosi per conèixer totes les aportacions recollides en les diferents sessions de diagnosi amb administracions, empreses, sector agroramader, forestal i ambiental.</p><p>Teniu disponible l'informe amb els resultats de les sessions a <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1594/Informe._Tots_els_sectors._Sessions_de_diagnosi._Barcelona_2._Manresa.pdf" target="_blank">Manresa</a></p>
Addicions
 • +<p>Sessió plenària de diagnosi per conèixer totes les aportacions recollides en les diferents sessions de diagnosi amb administracions, empreses, sector agroramader, forestal i ambiental.</p><p>Teniu disponible l'informe amb els resultats de les sessions a <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1594/Informe._Tots_els_sectors._Sessions_de_diagnosi._Barcelona_2._Manresa.pdf" target="_blank">Manresa</a></p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/HzjIyL_VYog?showinfo=0"></iframe><p><br></p>
Autoria de la versió
Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
Versió creada el 07/02/2020 12:27