" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (GIRONA)"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
23/07/2020 18:39

Versió 2

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
23/07/2020 18:51

Versió 3

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
31/07/2020 18:46

Versió 5

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
03/10/2020 14:08

Versió 6

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
21/10/2020 13:02

Versió 7

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
21/10/2020 13:05

Versió 8

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
21/10/2020 13:11

Versió 9

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
26/10/2020 14:49

Versió 10

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
30/10/2020 14:23

Versió 11

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
30/10/2020 14:27

Versió 12

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
17/11/2020 11:37

Versió 13

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
17/11/2020 11:44
Versions 13 Tornar a la trobada