" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
11/11/2020 14:10

Versió 3

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
11/11/2020 14:15

Versió 4

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
17/11/2020 12:08

Versió 5

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
17/11/2020 12:27

Versió 8

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
11/01/2021 15:48
Versions 8 Tornar a la trobada